Terma & Dasar Privasi

SASELUXSyarat Perkhidmatan dan Dasar Privasi

SASELUX memberikan banyak faedah kepada pelanggan kami yang memerlukan perkongsian maklumat peribadi daripada pelanggan kami.SASELUX komited untuk menyimpan apa-apa dan semua maklumat peribadi yang dikumpul individu yang melawati laman web kami dan menggunakan kemudahan dan perkhidmatan dalam talian kami dengan tepat, sulit, selamat dan peribadi.Oleh itu, perjanjian Dasar Privasi ini hendaklah terpakai kepada SASELUX, dan dengan itu ia akan mengawal mana-mana dan semua pengumpulan dan penggunaan datanya.Melalui penggunaan https://www.sasitisfi.com/, anda di sini bersetuju dengan prosedur data berikut yang dinyatakan dalam perjanjian ini.

Maklumat Dikumpul

Laman web ini mengumpul pelbagai jenis maklumat, termasuk:

(a) Maklumat yang diberikan secara sukarela yang mungkin termasuk nama, alamat, alamat e-mel, dsb. anda, yang mungkin digunakan apabila anda membeli produk dan/atau perkhidmatan dan untuk menyampaikan perkhidmatan yang anda minta.

(b) Maklumat dikumpul secara automatik apabila melawathttps://www.sasitisfi.com/

Sila yakin bahawa laman web ini hanya akan mengumpulkan maklumat peribadi yang anda sediakan dengan sengaja dan rela melalui tinjauan, borang keahlian yang lengkap dan e-mel.Adalah menjadi tujuan laman web ini untuk menggunakan maklumat peribadi hanya untuk pembelian yang diminta dan sebarang kegunaan tambahan yang disediakan secara khusus di tapak ini.

Penggunaan Maklumat yang Dikumpul

SASELUX boleh mengumpul dan boleh menggunakan maklumat peribadi untuk membantu dalam pengendalian laman web kami dan untuk memastikan penghantaran perkhidmatan yang anda perlukan dan minta.Kadangkala, kami mungkin mendapati perlu untuk menggunakan maklumat peribadi yang boleh dikenal pasti sebagai cara untuk memaklumkan anda tentang kemungkinan produk dan/atau perkhidmatan lain yang mungkin tersedia untuk anda daripada www.sasitisfi.com.SASELUX juga mungkin menghubungi anda berkenaan dengan melengkapkan tinjauan yang berkaitan dengan pendapat anda tentang perkhidmatan semasa atau potensi masa depan yang mungkin ditawarkan.

Nyahlanggan atau Tarik Diri

Semua pengguna dan/atau pelawat kewww.sasitisfi.comlaman web mempunyai pilihan untuk berhenti menerima komunikasi daripada kami dan/atau berhak untuk berhenti menerima komunikasi melalui surat berita.Setiap surat berita yang kami hantar kepada anda mengandungi butang automatik untuk berhenti melanggan tapak web kami.Jika anda ingin melakukan ini, cuma ikut arahan pada penghujung mana-mana e-mel yang dihantar melalui sistem ini.Walau bagaimanapun, sila pastikan untuk membenarkan e-mel transaksi kami jika anda bercadang untuk memesan daripada kami pada masa hadapan.Jika tidak, maklumat pesanan penting atau soalan dengan fail anda tidak akan dihantar kepada anda.

Perubahan kepada Perjanjian Dasar Privasi

Disebabkan oleh perubahan teknologi dan keperluan pemasaran, SASELUX berhak untuk mengemas kini dan/atau mengubah syarat dasar privasi kami pada masa hadapan.Jika pada bila-bila masa SASELUX memutuskan untuk menggunakan mana-mana maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi dalam fail, dengan cara yang jauh berbeza daripada yang dinyatakan semasa maklumat ini pada mulanya dikumpulkan, pengguna hendaklah dimaklumkan dengan segera melalui e-mel.Pengguna pada masa itu akan mempunyai pilihan sama ada untuk membenarkan atau tidak menggunakan maklumat mereka dengan cara yang berasingan ini.

Penerimaan Terma

Melalui penggunaan laman web ini, anda dengan ini menerima terma dan syarat yang ditetapkan dalam Perjanjian Dasar Privasi yang disebutkan di atas.Jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana syarat ini, anda harus mengelak daripada menggunakan atau mengakses tapak ini selanjutnya.Di samping itu, penggunaan berterusan tapak web kami berikutan penyiaran sebarang kemas kini atau perubahan kepada terma dan syarat kami bermakna anda bersetuju dan boleh menerima perubahan tersebut.

Hubungi Kami

If you have any questions or concerns about this Privacy Policy Agreement, please feel free to reach us via e-mail at ck12@szchinaok.com.


Whatsapp
Hantar email